Kerjaya

Pekerja dikehendaki!


Lokasi: Shah Alam/Petaling Jaya

Mesti mempunyai keupayaan untuk mengatur dan menetapkan keutamaan, mengekalkan rekod, dan mentafsir dan menyediakan laporan. Berorientasikan perincian dan komunikasi yang baik.

Hantarkan resume anda kepada hr@maysky.com.my

Lokasi: Shah Alam

Bertanggungjawab dalam menyelenggara kewanangan, perakaunan, pentadbiran dan perkhidmatan kakitangan memenuhi keperluan pentadbiran dan operasi sokongan.

Hantarkan resume anda kepada hr@maysky.com.my

Lokasi: Shah Alam/Petaling Jaya

Bertanggungjawab untuk mengawasi pengurusan kredit organisasi dan pengurusan pasukan kawalan kredit.

Hantarkan resume anda kepada hr@maysky.com.my